​ISO 22000  BELGESİ ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

ISO 22000 belgesi gıda sektöründe gıda güvenliğinin sağlamak üzere oluşturulmuş, gıda güvenliği yönetim sistemidir.
Gıda sektöründe iso 22000 belgesi almış firmalar diğer firmalara nazaran daha kurumsal görünmektedir.
ISO 22000 belgesi ve dökümantasyonu ile gıda üretimindeki prosesler ve iş akış şemaları oluşturularak, iş akışındaki her proses basamağının risk analizi yapılmakta, her basamaktaki tehliker bulunmakta ve bu tehlikeleri önleyici ve düzeltici faaliyetler oluşturulmaktadır.
Gıda sektöründe iso 22000 gıda güvenliği sistemi ile hammadde kabulden, ambalajların risk analizine, depo sıcaklık takibi ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonuna kadar her işlem basamağı riske tabidir ve bu riskleri en aza indirmek için gerekli önlemler iso 22000 sistemi içersinde ele alınmaktadır.
HACCP sistemi iso 22000 sisteminin altına kurulmakta ve gıda güvenliğinde izlenebilirlik sağlayara olası hatalarda geriye dönük izleme yaparak ürün parti numaralarının takibi ile oluşan hatanın hangi basamakta meydana geldiğini veya hangi hammadde sebebiyle hata oluştuğunu belirlemeye yarar.


FİRMAMIZDAN TURKAK , JAS ANZ , TÜV VEYA JQA AKREDİTELİ
ISO 22000 BELGESİ ALABİLİRSİNİZ

ISO 22000 BELGESİ İSTANBUL, ISO 22000 BELGESİ ANKARA, ISO 22000 BELGESİ İZMİR, ISO 22000 BELGESİ SAKARYA, ISO 22000 BELGESİ KONYA, ISO 22000 BELGESİ KOCAELİ, ISO 22000 BELGESİ MANİSA

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İSTANBUL
Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi İlyasoğlu İşmerkezi No:129 D:13 Karaköy/ Beyoğlu / İstanbul
SAKARYA
Kavaklar Cd  Sürekçioğlu İş Merkezi No 12  Sakarya
BURSA 
Beşevler Sanayi Sitesi 82. Blok No: 75 Kat:2 Nilüfer/ BURSA
Adana 
Yeşilyurt Mahallesi 70523 Sokak No: 18 Seyhan / Adana
Kırklareli 
Yılmaz Mh. Ali Rahmet Pektaş Sk. No:2 D:2 Lüleburgaz / Kırklareli


İrtibat Tel: 02642790264
İrtibat Tel: 0549 6740054
Mail: info@inkacert.com.tr


ISO 22000 PROSEDÜRLERİ


ISO 22000Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirilmesi yapılan standart olmakla birlikte, yayımlanmış olan kılavuz standartlar da vardır ve bunların tamamı ISO 22000 serisi olarak adlandırılmaktadır. ISO 22000 serisinde çok sayıda standart bulunmakla beraber bunlardan ISO/TS 22004, ISO 22000'in uygulama rehberi niteliğindedir. ISO 22000 Standardı, bazı kişilerce aktarıldığı gibi, ISO 9001'in gıda sanayine yönelik uygulamalarını aktaran bir standart değildir. Bununla birlikte, ISO 22000, ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu, entegre sistem kurma çalışması için de oldukça idealdir ve HACCP kavramını tamamen kapsayan bir gıda güvenliği standardıdır.

ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır. Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Üründe proses (süreç) hatalarından kaynaklanabilen, tolere edilemeyecek risklerin odaklarını belirleyen, ürün kalitesini ve tüketici sağlığını güvenceye alan sistem temel hedeftir. Ürün, tasarım, üretim ve kalite kontrolde gıda güvenliği denetimleri, potansiyel tehlikeyi belirleyici ve çözümleyici rol oynamaktadır. Temelde ISO 22000 sadece gıda güvenliğini değil, duyusal ve besleyici kalitedeki artışı da sağlayıcı rol oynarken endüstriyel üretimde, servis ve hizmet uygulamalarında da kalite güvencesinin de temel ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nde üretim ve sonrasında herkese sorumluluk verilmekte ve daha çok katılım ile iyi bir motivasyon sağlanmaktadır. Ayrıca kaynaklar daha etkin kullanılıp, kayıplar azaltılarak verimlilik artırılmakta ve işletme toplam kalite sistemine doğru yönelebilmektedir.

Gıda endüstrisinde her birim kendi kontrolü altında iken gıda güvenliğini sağlayacak koşulları gerçekleştirmelidir. Ön gereksinim programları (Prerequisite Programmes-PRPs), Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sağlam temellere oturmasını sağlayan programlardır. Geleneksel olarak GMP, GHP, GLP, GAP ve benzer diğer kavramlar çerçevesinde gerçekleştirilen bu koşullar ve uygulamaları, günümüzde etkin HACCP planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında, güvenilir gıda üretiminde ön gereksinim olarak kabul edilmektedir. Ön gereksinim programları, güvenli gıda üretimindeki temel çevresel ve üretim koşullarının kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Yaygın olarak kullanılan bazı ön gereksinim programları GMP, GHP, GAP olarak sıralanabilir.

Sonuç olarak; 

Gıda güvenliği, tüketim noktasında gıdadan kaynaklanan tehlikelerin varlığı ve seviyeleri ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikeleri gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabileceğinden, gıda zincirinde yeterli kontrol temel zorunluluktur. Bu nedenle gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alan tüm tarafların ortak sorumluluğudur.
Gıda tedarikinde hatalar ihlallere, kötü şöhrete, yetersiz beslenmeye, kalitesiz ürüne, kazancın azalmasına, insanların acı çekmesine, ölüme neden olabilir.
ISO 22000, gıda zincirindeki zayıf halkaları ortadan kaldırarak gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirgeyip gıda zincirinin güvenliğinin bütünlüğünü sağlar.
ISO 22000, sistemin benimsendiği ve uygulandığı gıda işleyiciliği, üretimi, depolama, gıda ve gıda ürünleri dağıtımında yer alanlar için bilimsel bir anlam ifade etmektedir.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için ISO 22000'in amacı gıda güvenliği ve emniyetini sağlamaktır.
ISO 22000 kendi başına veya ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla kombine olarak uygulanabilir.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 


ISO 22000 Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar.
ISO 22000 Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.
ISO 22000 Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır.
ISO 22000 Ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolünü sağlar.
ISO 22000 Ürün geri dönüşü gibi hususların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlar.
ISO 22000 Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar.
ISO 22000 Kaynak optimizasyonu sağlar ve personel yeterliliğinde artış görülür.
ISO 22000 Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur.
ISO 22000 Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlar.
ISO 22000 Daha iyi planlama sağlar.
ISO 22000 Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
ISO 22000 Kanunlara uyumluluğu sağlar.
ISO 22000 Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanması ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunur.
ISO 22000 Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer kuruluşlarla uyum ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlar.
ISO 22000 Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artışı görülür.


ISO 22000 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir? 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı; aşağıdakiler de dahil olmak üzere, gıda zincirine doğrudan veya dolaylı biçimde dahil olan tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilir:
 

Çiftlikler, balıkçılar ve süthaneler,
Et, balık ve gıda işletmeleri,
Ekmek, hububat, meşrubat, konserve ve dondurulmuş gıda üreticileri,
Restoranlar, ayaküstü büfeler, hızlı gıda zincirleri, hastaneler ile oteller ve seyyar gıda satıcıları,
Gıda muhafaza ve dağıtım şirketleri ile gıda işleme ekipmanlarını, gıda katkılarını, gıda hammaddelerini, ambalaj malzemelerini sağlayan firmalar ile sterilizasyon tesisleri.


Özetle, gıda endüstrisinde yer alan veya bu endüstri ile uzak-yakın teması bulunan her kurum ve kuruluşun; ISO 22000 Standardı'nın taleplerini kısmen ya da tamamen uygulaması gerekir.

Firmamızdan ISO 22000 belgenizi Japonya Akreditasyonlu (JQA) , TürkAK Akreditasyonlu ya da diğer akreditasyon kurumlarınca onaylanmış olarak temin edebilirsiniz.


ETİKETLER: ISO 22000 Belgesi ,  iso ISO 22000 , Sakarya  ISO 22000 , Kocaeli ISO 22000 , ISO 22000 Belgesi veren firmalar , Gaziantep ISO 22000 , Samsun  ISO 22000 , Antalya  ISO 22000 , İstanbul ISO 22000 Belgesi , Ankara ISO 22000 Belgesi , ISO 22000 Teknik döküman , ISO 22000 uygunluk belgesi ,  ISO ISO 22000 uygunluk Beyanı , Balıkesir ISO 22000 Belgesi , Muğla  ISO 22000 Belgesi , İzmir  ISO 22000 Belgesi , Urfa  ISO 22000 Belgesi , Adapazarı  ISO 22000 belgesi , izmit  ISO 22000 Belgesi, Trabzon  ISO 22000 Belgesi , Kayseri ISO 22000 Belgesi, Sivas  ISO 22000  Belgesi , Eskişehir ISO 22000 Belgesi, Adana  ISO 22000 Belgesi , Aydın ISO 22000  Belgesi , Zonguldak  ISO 22000  Belgesi , bolu ISO 22000  Belgesi , düzce  ISO 22000  Belgesi , Edirne  ISO 22000  Belgesi ,Tekirdağ  ISO 22000 Belgesi , Kırıkkale ISO 22000  Belgesi ,Kırklareli  ISO 22000  Belgesi , Kütahya  ISO 22000 Belgesi, bursa  ISO 22000 Belgesi , sinop  ISO 22000  Belgesi, Afyon  ISO 22000 belgesi, Konya  ISO 22000  Belgesi, yozgat  ISO 22000 Belgesi, Maraş  ISO 22000 belgesi , Erzurum  ISO 22000 belgesi , Denizli  ISO 22000 belgesi , Rize  ISO 22000 Belgesi, yalova  ISO 22000 belgesi , Çanakkale ISO 22000 Belgesi , Bartın  ISO 22000 Belgesi , Kastamonu  ISO 22000 Belgesi

 

ISO 9001 BELGESİ bize-ula--n iso-belgesi-nedir Helal Belgesi ANA SAYFA istanbul-ce-belgesi ce-belgesi-istanbul iso belgesi veren firmalar helal-belgesi-nedir-nereden-alinir ce-belgesi-veren-firmalar ankara-iso-ce-belgesi izmir-iso-ce-belgesi antalya-iso-9001-ce-belgesi adana-iso-9001-ce-belgesi bursa-iso-ce-belgesi sakarya-iso-9001-ce-belgesi kayseri-iso-9001-ce-belgesi gaziantep-iso-ce-belgesi afyon-iso-9001-ce-belgesi eskisehir-iso-9001-ce-belgesi kocaeli-izmit-korfez-danismanlik-iso-9001-1 turkak-onayli-iso-9001-belgesi manisa-iso-ce-belgesi konya-iso-ce-belgesi aydin-iso-ce-belgesi ce-belgesi-veren-kuruluslar trabzon--iso-9001-ce-belgesi mersin-tse-iso-ce-belgesi istanbul-iso-9001-belgesi- zonguldak--iso-9001-ce-belgesi google8bd603cc9e013254