OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ 

OHSAS 18001 BELGESİ İSTANBUL, OHSAS 18001 BELGESİ ANKARA, OHSAS 18001 BELGESİ İZMİR, OHSAS 18001 BELGESİ SAKARYA, OHSAS 18001 BELGESİ KONYA, OHSAS 18001 BELGESİ KOCAELİ, OHSAS 18001 BELGESİ MANİSA SİNOP  RİZE TRABZON MALATYA ADANA ANTEP URFA ÇANAKKALE AYDIN BOLU DÜZCE

Ohsas 18001 belgesi iso 18001 olarak da bilinmektedir, iso standardı olmadığı için ohsas 18001 denmektedir, yakın zamanda iso standardı yayınlanacak ve ISO 45001 ismini alacaktır.

 

​Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bağlı olarak yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre en az 1 kişi çalıştıran her işletme risk analizi yaptırmak ve iş güvenliği hizmeti almak zorundadır.

 

Özel sektörde de müşterileriniz sizden hizmet alırken ohsas 18001 belgenizi isteyebilirler, yerinde hizmet verdiğinizde hizmet verdiğiniz müşteriniz sizin iş güvenliğinizden sorumludur, bu yüzden yaptığınız iş ile ilgili risk analizini ve ohsas 18001 belgenizi sizden isteyebilirler.


​İş Sağlığı Güvenliği Nedir ?

İşçilerin, Ziyaretçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek,  sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş sağlığı güvenliği denir.

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?

İş Sağlığı Güvenliği  önlemlerini sistematik standartlara (Örneğin OHSAS 18001 belgesi Standartlarına) dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denir.

OHSAS 18001 Belgesi Nedir ?

Bu standartlar ile kurulan sistemin bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek OHSAS 18001 standardına uygun olup olmadığı denetleme sonucunda uygunluğu ifade eden belgeye de OHSAS 18001 Belgesi denir.

OHSAS 18001 NEDİR ?

 


OHSAS Occupational Health And Safety Assessment Systems baş harflerinin kısaltmasıdır .

OHSAS 18001 BELGESİ NEDİR ?

Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) işçi sağlığı ve iş güvenliği ortak komisyonunda işçi sağlığının esasları şöyle belirlenmiştir:

Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak.
Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek.
Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak.
Özet olarak işin, işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamaktır.

Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliliği Yönetiminin sorumluluğundadır.

 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimine 3 temel görev düşmektedir. Bunlar: 

Tehlikeleri tanımlamak.
Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak.
Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almaktır.

Çalışma hayatını, üretkenliği ve bunlara bağlı olarak işletmelerin kârlılıklarını etkileyen bu tip olaylara önlem almak için, öncelikle mevcut durumun analizi yapılarak risklerin tespit edildiği, bu riskleri yok etmek için yasal yönetmelik, mevzuat ve kanunlara entegre programların oluşturulduğu ve uygulandığı, bütün çalışmaların belli bir sistematik içerisinde dokümante edildiği ve ilgilenenlere duyurulduğu, bu yürütülmekte olan çalışmaların izlenip denetlendiği bir takım yönetim sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemlere “ OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri” denmektedir.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.

Bu amaçla;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması,

c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları,

ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ;

a) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

b) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişiyi,

c) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,

d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

ifade eder.

 

ISO 9001 BELGESİ bize-ula--n iso-belgesi-nedir Helal Belgesi ANA SAYFA istanbul-ce-belgesi ce-belgesi-istanbul iso belgesi veren firmalar helal-belgesi-nedir-nereden-alinir ce-belgesi-veren-firmalar ankara-iso-ce-belgesi izmir-iso-ce-belgesi antalya-iso-9001-ce-belgesi adana-iso-9001-ce-belgesi bursa-iso-ce-belgesi sakarya-iso-9001-ce-belgesi kayseri-iso-9001-ce-belgesi gaziantep-iso-ce-belgesi afyon-iso-9001-ce-belgesi eskisehir-iso-9001-ce-belgesi kocaeli-izmit-korfez-danismanlik-iso-9001-1 turkak-onayli-iso-9001-belgesi manisa-iso-ce-belgesi konya-iso-ce-belgesi aydin-iso-ce-belgesi ce-belgesi-veren-kuruluslar trabzon--iso-9001-ce-belgesi mersin-tse-iso-ce-belgesi istanbul-iso-9001-belgesi- zonguldak--iso-9001-ce-belgesi google8bd603cc9e013254