İSTANBUL ISO 9001 BELGESİ - İSTANBUL ISO BELGESİ - ISO 9001 İSTANBUL

İSTANBUL DANIŞMANLIK BELGELENDİRME FİRMALARI, 

İSTANBUL ISO 9001 BELGELENDİRME

İstanbulda iso 9001 kalite yönetim sistemi olup bütün iso yönetim sistemlerinin temelidir.
Bu açıdan bakıldığında bütün iso belgelerinin temeli olarak iso 9001 gösterilebilir.
örneğin iso 22000 alırken iso 9001 alt yapısı kurulmalıdır. İstanbulda CE belgesi alırkende iso 9001 kalite alt yapısı kurulmuş olmalıdır.
ISO 9001 prosedürler ve el kitabından oluşmaktadır ve işletmenin üst yönetim , idari ve üretim personelinin görevlendirilmesi iş tanımlarının yapılması, yıllık yönetimi gözden geçirme toplantıları ve iç tetkiklerle birimlerin birbirlerinin yaptıkları işi denetlemeleri esasına dayanmaktadır. Kalite yönetim ve personelin eğitimleri ile başlar ve hammadde kabulü, tedarikçi eğitimi ve değerlendirilmesi,ürün üretilmesinden son müşteriye ulaşmasına kadar ki süreçte kalite alt yapısı ve takibinin oluşturulması ile sağlanır.İstanbulda ISO 9001 veren firmalardan biri de inkacert belgelendirme olup en hızlı en kaliteli hizmet prensibiyle kalite planınızın oluşutulması sistemin kurulması ve belgelendirme işlemleri yapılarak iso 9001 belgenizin teslimi yapılmaktadır

İSTANBUL ISO 14001 BELGELENDİRME


İstanbulda iso 14001 çevre yönetim sistemi olup çevreye olan saygımızın bir göstergesidir. 
Özellikle kurumsal firmalarda ve AB üyesi ülkelerde ISO 14001 belgesine çok önem verilmektedir.
Alınan uluslararası kararlar neticesinde, sanayi üretiminde ortaya çıkan atıkların bertaraf edilmesi ve çevreye zarar vermemesi konusu bu sistemin temelini oluşturmaktadır.
ISO 14001 çevre yönetim sisteminde, üretiminizde oluşan atıklar oluşturduğu riskler risk analizi ve bu atıların bertaraf şekilleri ele alınmaktadır.
Resmi ihalelerde en çok istenen belgelerden biri de iso 14001 belgesidir, devletin çevreyi korumaya yönelik aldığı kararlar neticesinde ihaleye girecek firmalardan iso 14001 belgesi istenmektedir. 
ISO 14001 belgesi üretiminde atık oluşan her sektör için kullanılabilir. Atık riskine bağlı olarak atıklar sözleşmeli bertaraf tesislerinde bertaraf edilir ve bertaraf evrakları kayıtlarda saklanır. İstanbul iso 14001 belgesi için inkacert ile iletişime geçebilirsiniz.

İSTANBUL ISO 22000 BELGELENDİRME

İstanbul ​ISO 22000 belgesi gıda sektöründe gıda güvenliğinin sağlamak üzere oluşturulmuş, gıda güvenliği yönetim sistemidir.
İstanbulda Gıda sektöründe iso 22000 belgesi almış firmalar diğer firmalara nazaran daha kurumsal görünmektedir.
ISO 22000 belgesi ve dökümantasyonu ile gıda üretimindeki prosesler ve iş akış şemaları oluşturularak, iş akışındaki her proses basamağının risk analizi yapılmakta, her basamaktaki tehliker bulunmakta ve bu tehlikeleri önleyici ve düzeltici faaliyetler oluşturulmaktadır.
Gıda sektöründe iso 22000 gıda güvenliği sistemi ile hammadde kabulden, ambalajların risk analizine, depo sıcaklık takibi ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonuna kadar her işlem basamağı riske tabidir ve bu riskleri en aza indirmek için gerekli önlemler iso 22000 sistemi içersinde ele alınmaktadır.
HACCP sistemi iso 22000 sisteminin altına kurulmakta ve gıda güvenliğinde izlenebilirlik sağlayara olası hatalarda geriye dönük izleme yaparak ürün parti numaralarının takibi ile oluşan hatanın hangi basamakta meydana geldiğini veya hangi hammadde sebebiyle hata oluştuğunu belirlemeye yarar. İstanbul iso 22000 belgesi için inkacert ilk tercihiniz olmalıdır.


CE BELGESİ VEREN KURULUŞLAR İSTANBUL


İstanbul ce belgesi veren kuruluşlar listesine bakıldığında sektördeki rekabet ortaya çıkmaktadır. Ce belgelendirme işlemi yetkinlik ve tecrübe isteyen bir iş olduğundan firmanızın problem yaşamaması için yönetmeliklere ve ürüne hakim mühendisler tarafından danışmanlık hizmeti almanız tavsiye edilmektedir.

İnkacert belgelendirme ce belgesi veren kuruluş olarak istanbulda mühendislerden oluşan ekibiyle size hizmet vermektedir. En uygun fiyatlarla en kısa sürede belgelendirme hizmeti verilmektedir. Firmamız Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Sakarya Ankara ve istanbulda şubelerimiz bulunmaktadır.

Ce Belgesi almak ve ce işaretini ürüne iliştirmek için yapmanız gerekenler öncelikle ürününüzün hangi yönetmelik veya yönetmelik kapsamında olduğunu belirleme ile başlar, ürünün yönetmeliği belirlendikten sonra en güncel yönetmelik incelenerek ürünün standardları tesbit edilir belgelendirmenin hangi modül üzerinden yapılacağına karar verilir, gerekli testler belirlenir, ürünün teknik resimleri ve kullanma klavuzu incelenir, teknik dosya oluşturulması işlemi yapılır ve en son olarak denetim raporlama ve ce belgelendirme işlemi gerçekleştirilir. Ce belgesi veren kuruluşlardan olan inkacert belgelendirme bu hizmetleri sizin için gerçekleştirmektedir.
Türkiyenin her iline ve ilçesine hizmet vermekteyiz

 


10 YILLIK TECRÜBEMİZ VE EN UYGUN FİYATLARIMIZLA İSTANBULDA HİZMETİNİZDEYİZ

İstanbul iso belgelendirme danışmanlık eğitim hizmetleri vermekteyiz.

İstanbul iso belgeleri için Türkak akreditasyonlu yada Yurtdışı akredite firmalardan belgelendirme yapmaktayız.

İLETİŞİM
SAKARYA
Merkez: Kavaklar Cd  Sürekçioğlu İş Merkezi No 12  Sakarya
İSTANBUL
Bahçelievler Mah. Tunçdal Yüzaltı Sok. No:29-6B Bahçelievler - İSTANBUL
ANKARA
Karapürçek mh. 326. Sk Hisarkent Sitesi No:18 Altındağ / ANKARA
İrtibat Tel: 02642790264
İrtibat Tel: 0549 6740054
Mail: info@inkacert.com.tr

 


İSTANBUL ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi  İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi  Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi  Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
İSTANBUL ISO 9001Belgesi  Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi  Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
İSTANBUL ISO 9001 Belgesi Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.İSTANBUL ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.


istanbul ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.

istanbul  ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır.

Sonuç olarak;

istanbul ISO 9001 Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.
istanbul ISO 9001 Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir.
istanbul ISO 9001 Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil.ISO 9001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir? 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı'nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

ISO 9001 BELGESİ bize-ula--n iso-belgesi-nedir Helal Belgesi ANA SAYFA istanbul-ce-belgesi ce-belgesi-istanbul iso belgesi veren firmalar helal-belgesi-nedir-nereden-alinir ce-belgesi-veren-firmalar ankara-iso-ce-belgesi izmir-iso-ce-belgesi antalya-iso-9001-ce-belgesi adana-iso-9001-ce-belgesi bursa-iso-ce-belgesi sakarya-iso-9001-ce-belgesi kayseri-iso-9001-ce-belgesi gaziantep-iso-ce-belgesi afyon-iso-9001-ce-belgesi eskisehir-iso-9001-ce-belgesi kocaeli-izmit-korfez-danismanlik-iso-9001-1 turkak-onayli-iso-9001-belgesi manisa-iso-ce-belgesi konya-iso-ce-belgesi aydin-iso-ce-belgesi ce-belgesi-veren-kuruluslar trabzon--iso-9001-ce-belgesi mersin-tse-iso-ce-belgesi istanbul-iso-9001-belgesi- zonguldak--iso-9001-ce-belgesi google8bd603cc9e013254