Zonguldak iso 9001 BELGESİ, zonguldak iso 14001 belgesi , zonguldak iso 22000 belgesi, zonguldak danışmanlık, zonguldak iso veren firmalar, zonguldak belgelendirme ZONGULDAK  ISO 9001 BELGESİ, ZONGULDAK  CE BELGESİ, ZONGULDAK  TSE BELGESİ,
AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN
ZONGULDAK  Belgelendirme firmaları, ZONGULDAK  danışmanlık firmaları, ZONGULDAK  ce danışmanlığı,

ZONGULDAK  iso belgesi veren firmalar, ZONGULDAK  helal belgesi veren firmalar, ZONGULDAK  iso 9001 belgesi ,
ZONGULDAK  iso 14001 belgesi, ZONGULDAK  iso 22000 belgesi, ZONGULDAK  iso 13485 belgesi, ZONGULDAK  iso 18001 belgesi
ZONGULDAK  tse belgesi, ZONGULDAK  tse-hyb hizmet yeri yeterlilik belgesi, ZONGULDAK  Ce belgesi, ZONGULDAK  CE BELGESİ VEREN FİRMALAR
ZONGULDAK  Ce Teknik dosya, ZONGULDAK  Gost-R Belgesi, Zonguldak ereğli gezi teknesi ce belgesi.

• Alaplı • Çaycuma • Devrek • Gökçebey • Karadeniz ereğli • Merkez

EN UYGUN FİYATLARLA ZONGULDAK  HALKININ HİZMETİNDEYİZ TEKLİF İSTEYİNİZ.


İnkaCert Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri 
www.inkacert.com.tr
Telefon  : 0264 279 0264
GSM     :  0549 674 0054
E-posta : info@inkacert.com.tr

 

 

Zonguldak ​ISO 9001 belgesi NEDİR? ISO 9001 KİMLER ALMALIDIR?

              

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.


ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.

ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır.

Sonuç olarak;

ISO 9001 Etkin bir kalite yönetim sistemi için minimum şartları belirtir.
ISO 9001 Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir.
ISO 9001 Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

ISO 9001 Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
ISO 9001 Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
ISO 9001 İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
ISO 9001 Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
ISO 9001 Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
ISO 9001 Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
ISO 9001 Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
ISO 9001 Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.
ISO 9001 Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
ISO 9001 Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
ISO 9001 Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
ISO 9001 Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
ISO 9001 Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
ISO 9001 Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
ISO 9001 Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.


ISO 9001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir? 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı'nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Firmamızdan ISO 9001 belgenizi Japonya Akreditasyonlu (JQA) TürkAK Akreditasyonlu ya da diğer akreditasyon kurumlarınca onaylanmış olarak temin edebilirsiniz. 

 

ZONGULDAK ISO 14001 BELGESİ

 

​ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı'dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur. ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir. Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri:
 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri - Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları - Genel Prensipler
ISO 14031 Çevre Yönetimi - Çevre Performans Değerlendirilmesi - Kılavuz
ISO 14040 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme - İlkeler ve Çerçeve


Sonuç olarak; 

ISO 14001 Standardı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır.
ISO 14001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.
ISO 14001, bir ürün standardı değildir, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir.
Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

ISO 14001 Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
ISO 14001 İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
ISO 14001 Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
ISO 14001 Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
ISO 14001 Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
ISO 14001 Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
ISO 14001 Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
ISO 14001 Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
ISO 14001 Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
ISO 14001 İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
ISO 14001 Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
ISO 14001 Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.


ISO 14001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir? 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlamıştır. Standardı, başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.

ISO 9001 BELGESİ bize-ula--n iso-belgesi-nedir Helal Belgesi ANA SAYFA istanbul-ce-belgesi ce-belgesi-istanbul iso belgesi veren firmalar helal-belgesi-nedir-nereden-alinir ce-belgesi-veren-firmalar ankara-iso-ce-belgesi izmir-iso-ce-belgesi antalya-iso-9001-ce-belgesi adana-iso-9001-ce-belgesi bursa-iso-ce-belgesi sakarya-iso-9001-ce-belgesi kayseri-iso-9001-ce-belgesi gaziantep-iso-ce-belgesi afyon-iso-9001-ce-belgesi eskisehir-iso-9001-ce-belgesi kocaeli-izmit-korfez-danismanlik-iso-9001-1 turkak-onayli-iso-9001-belgesi manisa-iso-ce-belgesi konya-iso-ce-belgesi aydin-iso-ce-belgesi ce-belgesi-veren-kuruluslar trabzon--iso-9001-ce-belgesi mersin-tse-iso-ce-belgesi istanbul-iso-9001-belgesi- zonguldak--iso-9001-ce-belgesi google8bd603cc9e013254